Zadania egzaminacyjne na kategorię A A1 A2 AM

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A

 • wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kask, rękawice, buty, protektory
 • sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)
 • zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku
 • podparcie pojazdu na podpórce

wykonania części zadania określonej jako przemieszczenie motocykla:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku
  przy unieruchomionym silniku
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

Nowe Egzaminy kat A Przemieszczenie motocykla

2. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.
Nowe zadania egzaminacyjne wzniesienie

3. Slalom wolny
(jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
 • ocena sytuacji wokół pojazdu
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 (w prostokącie 7m x 14m)

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami

4) upewnianie się o możliwości skręcenia

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne
 • niepotrącanie pachołków

Nowe zadania egzaminacyjne, plac manewrowy, kat A

slalom bramki

4. Slalom szybki

(jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Nowe zadania egzaminacyjne. Slalom szybki. kat A

 UWAGA:  na naszym placu manewrowym do tego zadania używamy profesjonalnego sprzętu do
pomiaru prędkości  gdzie kursant widzi swoją prędkość na wyświetlaczu.

5. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy AM)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność
wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Nowe zadania egzaminacyjne na prawo jazdy A. Ominięcie przeszkody

6. Hamowanie

– od prędkości 50 km/h do wyznaczonego miejsca
– awaryjne od prędkości 50 km/h z użyciem obu hamulców

UWAGA : do zadania 5 i 6 używamy również przyrządów do mierzenia prędkości najazdowej.

Kontakt

Kraków - Stare Miasto
ul. Basztowa 17
tel. 12 430 18 08
kom. 721 102 103
kom. 609 509 410

PartnerzyWszelkie prawa zastrzeżone © OSK JANTAR 2013 | created by MAGIS